Byens Hjerte

BYENS HJERTE

Byens hjerte er et inspirationsfællesskab mellem Café Slotsbio, Kunsthuset Annaborg,  Det Nationalhistoriske Museum og Frederiksborg Slotskirke. Der er valgt en arbejdsgruppe med medlemmer fra de fire kulturinstitutioner, som arbejder med at skabe fælles arrangementer, temadage, koncerter i Nyhuse kapel, foredrag og fællesspisning. 

I øjeblikket arbejdes på at sætte fokus på Grønlands kulturliv. Der bliver en temaaften d. 23. maj med fællesspisning, oplæg, kormusik og eventuelt dans. I tilknytning til aftenen vises en udstilling på Kunsthuset Annaborg med grønlandske malere. Og der arbejdes på at få vist en grønlandsk film i Slotsbio. 

Fra Slotsbio deltager Holger Toxværd, fra Annaborg Margit Borring og Laila Federspiel, fra DNM Andreas Bjerre og fra Slotskirken Steen Clausen og Anne-Marie Hartoft-Jacobsen.