Klimaforandringer

KLIMAFORANDRINGER

I efteråret sætter vi fokus på dette emne og har inviteret to foredragsholdere med hver deres udgangspunkt, et naturvidenskabeligt og et filosofisk.

Klimaforandringer, vedvarende energi og energilagring

Tirsdag d. 17. september kl. 19.30

Ved Anne Hauch

Den vedvarende energi overstiger flere tusinde gange vores forbrug, men vedvarende energikilder som fx vind og sol er fluktuerende og matcher sjældent vores forbrug. Så jo større andelen af vedvarende energi bliver i vores energinet, desto vigtigere bliver spørgsmålet: Hvordan lagrer vi den vedvarende energi, så vi kan ”gemme” den til senere brug? Og kan vi ende med køre på 'grøn benzin' med hjælp fra vindmøllestrøm, et elektrolyseanlæg og CO2?

Hvilke teknologiske energilagrings-løsninger skal vi udvikle og anvende?

Foredraget rummer også et kig på, hvordan elektrolysesystemer fungerer og kan bruges til lagring af vedvarende energi og genbrug af CO2 til produktion af syntetiske brændsler.

Anne Hauch er professor ved Institut for Energikonvertering og –lagring på Danmarks Tekniske Universitet.

KLIMAFORANDRINGER, ETIK OG HÅB

Tirsdag d. 8. oktober kl. 19.30

Ved Mickey Gjerris

Klimaforandringerne påvirker allerede i dag mennesker og natur negativt. Vi står foran en kæmpe udfordring. Ikke desto mindre tyder meget på, at vi har givet op, allerede før vi fik begyndt. Forskernes advarsler overhøres, vi har ”klimakvalme,” og samfundet styrer stadig blindt mod øget økonomisk vækst. Foredraget sætter skarpt på klimaforandringerne, diskuterer videnskaben bag de skræmmende forudsigelser og viser, hvordan etik, natursyn og religion kan være med til at skabe håb og mod til at handle.

Mickey Gjerris er teolog og arbejder som lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Dannelsesrejsen - FOREDRAGET ER AFLYST

Dannelsesrejsen på Christian IV's tid      FOREDRAGET ER AFLYST

Tirsdag d. 12. november kl. 19.30

Ved Per Seesko

Dannelses- og uddannelsesrejser har på skiftende vis spillet en vigtig rolle op igennem Danmarkshistorien.

For den unge adelsmand på Christian IV's tid i 1500- og 1600-tallet var den ofte det sidste vigtige led i den uddannelse, der skulle forberede ham til at indtage en ledende rolle i det danske standssamfund, han vendte hjem til. Rejsen gik sydpå, ofte med Italien, med dets minder fra antikken, som endemålet.

Hvad var formålet med rejserne? Hvilke steder og oplevelser opsøgte de unge rejsende nordfra? Hvilke indtryk og kundskaber kom de hjem med, og hvordan påvirkede de dem selv og deres omgivelser. Det er nogle af de spørgsmål, foredraget vil kaste lys over – bl.a. via en række billeder.

Per Seesko er historiker og museumsinspektør på Frederiksborg Nationalhistorisk Museum.

 

Hannah Arendt forståelse af nazismens konsekvenser

Ensomhed og politisk fællesskab - om angst ud fra Hannah Arendts forståelse af nazismens konsekvenser

Torsdag d. 6. februar kl. 19.30

Filosoffen Hannah Arendt skrev i lyset af Anden Verdenskrig om ondskab og de forskellige niveauer af nedbrydning af det menneskelige, som vi bl.a. så det i nazismens kz-lejre. Hendes egen politiske tænkning var derfor en beskrivelse af et alternativ, et håb for det politiske, hvori den politiske samtale foregår i en offentlighed, der er fælles, åben og tilgængelig for enhver og hvori der er plads til stadig fornyelse og menneskelighed og sågar næstekærlighed og venskab. Angsten forstås hos Arendt ud fra den isolation, som nazismen satte i system med forfølgelse, frygt og terror. Foredraget om angsten og dens modsætning holdes af Anne Marie Pahuus, der er filosof og har introduceret til Arendts liv og værk i en lille bog på forlaget Eksistensen og derudover bl.a. har skrevet bindet om Kærlighed i serien 'Tænkepauser' fra Aarhus Universitetsforlag.