KirkeCare

14 folkekirker, frikirker og kirkelige foreninger startede i juni 2013 projektet Kirke Care Hillerød, som i samarbejde med Natteravnene, SSP/Hillerød Kommune og Nordsjællands Politi vil være med til at skabe tryghed i nattelivet.

Kirke Care Hillerød vil være til stede med teams af frivillige (3-4 personer) i byens natteliv.

De frivilliges vigtigste opgave er at være til stede med lydhørhed, omsorg og støtte – og hjælpe mennesker – særligt unge/sårbare mennesker – til at føle sig trygge og sikre i byens natteliv.

Kirke Care frivillige er helhedsorienterede i deres indsats – og møder folk på lige vilkår – uafhængig af tro / ikke-tro.

Som frivillig i Kirke Care er den kristne tro selve inspirationen. At være Kirke Care frivillig er ikke prædiken – men det er diakoni og omsorg – Guds kærlighed i praksis/handling. Målet er, at unge og sårbare i byens natteliv derigennem styrkes i deres identitet og bekræftes i deres værdi som mennesker.

Se Kirke Cares egen hjemmeside