Minikonfirmander

Minikonfirmand-undervisning - et tilbud til 3. klasses elever

I efterårssæsonen tilbyder Slotskirken minikonfirmandundervisning til 3. klasses elever fra sognets skoler.

Undervisningen foregår over 12 eftermiddage, hvor vi leger og synger sammen og hører spændende historier, og vi skal tegne og male og lave skuespil. Alt sammen for at lære om kirke og kristendom. Forløbet afsluttes med en festlig gudstjeneste i Slotskirken.

 

Undervisningen varetages af sognepræsterne i samarbejde med kirkefunktionær Kim Nørregaard Nielsen

Nærmere oplysning kan fås hos Kim, knn@km.dk eller 2160 1533.

Efterårets hold begynder til september.

Nedenfor kan du se 2 minutters videoglimt fra en minikonfirmandtime:

Minikonfirmandens afslutning

Et minikonfirmandforløb afsluttes med en gudstjeneste for minikonfirmander og ders forældre. Minikonfirmanderne opfører måske et skuespil. Der bliver oplæst bønner, som minikonfirmanderne har skrevet. Der bliver sunget, uddelt nadver, bedt fadervor, lyst velsignelsen, osv. som ved en normal gudstjeneste - og til sidst får hver minikonfirmand overrakt et diplom og en 'fadervor-plakat'.