Pilgrimsvandringer

Gribskovpilgrim, Hillerød

er et samarbejde mellem folkekirken, Den katolske kirke og Den grundtvigske menighed.

Vi har 4-5 vandringer om året.

Se hjemmesiden www.gribskovpilgrim.dk