Sognerejser

Den kommende sognerejse i 2019 går til Berlin og Leipzig, hvor vi skal studere kirkens rolle i forbindelse med murens fald i 1989. Det nærmere indhold er under udarbejdelse, så følg med på hjemmesiden til foråret, hvor man også kan tilmelde sig. Det er planlagt, at vi rejser lørdag d. 17. august og kommer hjem lørdag d. 24. august.

Rejsegruppen består af Steen Clausen, Kate Royster, Susanne Gram Larsen, Jørgen Christensen, Birgitte Grøn og Anne-Marie Hartoft.

 

Slotskirken arrangerede i samarbejde med Byens Hjerte rejse til Armenien den 29. august - 5. september 2016.