Studiekreds

Studiegruppe om klima og de 17 verdensmål

Slotskirkens studiegruppers 5. sæson handler om klima og foregår i efteråret 2019

Tilmelding til Niels Horsbøl Eriksen, nielshorsboleriksen@gmail.com

Hvad er det nye, du og jeg og vore familier og fællesskaber skal i gang med for at være med til at skabe en bæredygtig verden i vores globale fællesskab?

 Vi vil tale og tænke sammen og øve os i at handle sammen.

 Vi undersøger sammen, hvordan kristendom, andre religioner, filosofi og FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling  frem mod 2030 kan inspirere os til de nødvendige ændringer i vore liv, holdninger og praksis. Hvordan skaber vi sammen:

        bæredygtige kulturer

        bæredygtig etik

        bæredygtig økonomi

        bæredygtigt forbrug

        bæredygtig opdragelse

        bæredygtig familie

        bæredygtig fred

 Vi mødes 7 onsdage i efteråret mellem kl. 19 og 21 i Slotskirkens hus for at tale og tænke sammen og lægge nye planer for træningen, som vi praktiserer mellem vore møder.

4. september - 18. september - 9. oktober - 30. oktober - 20. november - 11. december - 8. januar 2020

Studiegruppen ledes af Steen Clausen og Niels Eriksen, der begge er medlem af menighedsrådet. Som særlig inviteret gæst deltager civilingeniør, energi- og ressourceplanlægger Christine Wennerberg. Hun arbejder med at opbygge fællesskaber fx omkring delebiler, cyklisme, borgerinddragelse og godt naboskab. .

 Vi inspireres af korte tekster og citater af K.E. Løgstrup, Ole Jensen, Mickey Gjerris, Jakob Wolf, Johannes Værge, Peter Kemp, Pave Frans, Dalai Lama, Gandhi, Ellen MacArthur.

 Følg os på hjemmesiden www.studiegrupper.dk