Du er her: 

Frivillige

Vi har en stor og farverig gruppe af frivillige, der hver på deres måde yder en uundværlig indsats for arbejdet ved Frederiksborg Slotskirke.

Uden frivillig arbejdskraft kunne en hel række af de initiativer, vi er i gang med, slet ikke lade sig gøre. Kirken er menighedens kirke, det er vigtigt at understrege, og derfor er enhver håndsrækning - stor eller lille - og enhver idé eller ekstra indsats velkommen.

Vi har altid brug for flere!

Har du en time i ny og næ eller ønsker du en mere fast tilknytning ved forskellige arrangementer i kirken, er der mulighed for det. Du skal være så velkommen!

Vi har i øjeblikket 5 grupper af frivillige:

Dørpassergruppen, der skiftes til at stå i døren til kirken om søndagen til højmessen og uddele salmebøger med mere. Kontaktperson er Susanne Gram Larsen, sglarsen@mail.dk

Oplæsergruppen, der skiftes til at læse den første tekst under højmessen om søndagen. Kontaktperson er Anne-Marie Hartoft, anmh@km.dk tlf. 23241320

Børnepasningsgruppen, der under prædikenen ved højmessen har børnekirke med mindre børn og ofte nogle af forældrene. Kontaktperson er Anne-Marie Hartoft, anmh@km.dk

Kirkekaffegruppen, der sørger for kaffe til at nyde efter højmessen. Kontaktperson Karen Hansen, karenelse1942@gmail.com tlf. 48262301

Sognegruppen, der smører mad eller sørger for kage til sogneeftermiddage og sogneaftener og andre større arrangementer. Kontaktperson, Karen Hansen, karenelse1942@gmail.com