Kommende gudstjenester

Gudstjenester/Prædikener

I Slotskirken holdes der mange forskellige typer af gudstjenester.

Søndagsgudstjenesten

Hver søndag fejres der gudstjeneste kl. 10.00. Den almindelige søndagsgudstjeneste kaldes for højmessen. Søndagens gudstjeneste afspejler forholdet mellem Gud, det enkelte menneske og menighedens fællesskab.

Andre gudstjenester

Udover højmessen fejres der mange andre gudstjenester i Slotskirken på søndage og på hverdage. Det kan være børne- og familiegudstjenester, gudstjenester med særlige temaer eller særlige gudstjenester, som er lavet i samarbejde med folk i sognet eller med foreninger og institutioner.