Kirkekaffe

Efter hver højmesse er der kirkekaffe, hvor alle er velkomne til at deltage. Det foregår bagerst i kirken, hvor der er stillet et bord op med kaffe og småkage.

Én gang årligt, i august, inviterer sognepræst Jørgen Christensen til kirkekaffe i præstegårdshaven på Hillerødholms Allé. Se nærmere herom i kalenderen.