Kirkebil

Både til højmessen og til eftermiddagsgudstjenesterne i Slotskirken kører der gratis kirkebil for ældre og/eller gangbesværede i sognet.

Ønsker man at benytte kirkebil, bedes man rette henvendelse til Det fælles Kirkekontor på 70 23 03 93 - senest fredag kl. 12.30.