Attester/navneændring

Bortkomne attester
På www.personregistrering.dk kan du finde alle oplysninger om, hvad du skal gøre i forbindelse med attester.

Navneændring
På www.personregistrering.dk kan du finde alle oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at skifte navn.