Bryllup/Vielse

For at blive viet i en kirke skal mindst én af parterne være medlem af Folkekirken.

For at blive viet i Frederiksborg Slotskirke skal mindst én af parterne bo i Slotssognet eller have tilknytning til Slotskirken: fx døbt og konfirmeret i Slotskirken eller døbt i Slotskirken og opvokset i Hillerød.

Tidspunkt for vielsen/velsignelsen aftales med den præst, der skal forestå handlingen.

Dernæst skal man henvende sig til borgmesterkontoret i kommunen, hvor brudeparret eller en af parterne bor. Kommunen udfærdiger så en prøvelsesattest. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en prøvelsesattest kun er gyldig i 4 måneder.

Prøvelsesattesten samt kopi af begges dåbsattest sendes herefter til Kirkekontoret.  Ved kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab, skal man dernæst sende kopi af sin vielsesattest til Kirkekontoret.

Praktisk info i forbindelse med vielsen.

Vælg selv bryllupsmusik her.

Se forslag til bryllupssalmer her.

Vielsens forløb:

Præludium – bruden føres op til alteret

1.Salme

Hilsen
Bøn
Læsninger fra bibelen:

a. Fra skabelsesberetningen 
b. Fra evangelierne
c. Fra Paulus’ breve

2. Salme
Prædiken - vielsestale
Tilspørgsel
Håndslag og erklæring

Evt. udveksling af ringe.

Mens brudeparret knæler:
Forbøn
Fadervor
Velsignelse

3. Salme

Postludium – hvorunder brudeparret følges ud af kirken.