Dåb/Navngivning

Skal barnet døbes, henvender man sig så tidligt som muligt til Det Fælles Kirkekontor, Frederiksværksgade 39 B i Hillerød. Tlf. 70230393. Åbent alle dage kl. 9-12.30, torsdage tillige kl. 15-17.

Vi vil gerne vide, hvilken søndag dåben skal finde sted, barnets fornavn(e), evt. mellemnavn, samt om barnet skal have faderens eller moderens efternavn. Endvidere skal vi have navn og adresse på mindst to faddere - dog højst fem. Barnets gudmoder/gudfader tælles med som fadder - dog ikke, hvis det er én af forældrene, der bærer barnet.

Derefter skal præsten, som skal døbe barnet, kontaktes for at aftale et tidspunkt for en samtale. Skal barnet døbes uden for Slotssognet, kontaktes præsten ved den pågældende kirke.

Dåb af større børn og voksne sker efter samme ritual som barnedåben, blot med den forskel at den, som skal døbes, selv bekræfter troen. Der vil som regel blive tale om et kortere samtale- eller undervisningsforløb inden dåben. 

Mange unge vælger at blive døbt i forbindelse med konfirmationsforberedelsen. Dåben holdes da typisk et par måneder inden konfirmationen, når størstedelen af undervisningsforløbet er afviklet. Der skal ved dåb af større børn og unge udfyldes en dåbsanmodning på dåbskandidatens vegne. 15 til 18-årige skal selv underskrive sammen med deres forældre. I stedet for faddere skal et større barn eller en voksen have mindst to vidner med ved dåben. Disse vidner skrives ind i kirkebogen.

Ved navngivningen af jeres barn er der forskellige regler at tage hensyn til. 

På Ankestyrelsens hjemmeside om navne kan man finde lister over godkendte pige- og drengenavne samt en liste med frie efternavne.

I kan også kigge forbi Danmarks Statistik, for at se, hvilke navne der er specielt populære p.t.

Praktisk info i forbindelse med dåb i Slotskirken, som parkeringsregler, fotografering, osv., kan findes her