Dødsfald/Begravelse

Ved dødsfald rettes der normalt henvendelse til en bedemand / begravelsesforretning, som herefter tager sig af det videre fornødne vedr. bisættelse / begravelse. Som hovedregel skal bisættelse/begravelse altid finde sted senest 8 dage efter dødsfaldet.

Kirkelig begravelse
Var afdøde medlem af Folkekirken, kontakter de pårørende én af sognets præster med henblik på en samtale forud for bisættelsen/begravelsen.

Ikke-kirkelig begravelse
Var afdøde ikke medlem af Folkekirken, vil dette normalt blive fortolket og respekteret som et ønske om, at afdøde ønskede en borgerlig bisættelse/begravelse - dvs. ikke ønskede bisættelse/begravelse fra en kirke og ikke ønskede en præsts medvirken.