Ind- og udmeldelse af folkekirken

Indmeldelse/genindmeldelse i folkekirken 

Medlemskab af folkekirken forudsætter, at du er døbt med den kristne dåb - enten i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund. Alle, der er døbt i folkekirken, er medlemmer, medmindre de aktivit har meldt sig ud. 

Har du tidligere været medlem af folkekirken og ønsker at blive genoptaget, eller er du døbt i et andet kristent trossamfund og gerne vil være medlem af folkekirken, skal du udfylde blanketten om optagelse/genoptagelse og aflevere den til en af kirkens præster. Medbring din dåbsattest som dokumentation.

Du kan også via folkekirken.dk blive sat i personlig forbindelse med én af kirkens præster ved at klikke her

Udmeldelse af Folkekirken

NB! Ved udmeldelse af Folkekirken mister man retten til gejstlig medvirken ved kirkelige handlinger, ligesom heller ikke kirkens personale kan forventes at medvirke (organist, kirkesanger, kirketjener m.m.). Man mister endvidere retten til at benytte kirken som bygning.