Turister

Frederiksborg Slotssogn er et åbent sogn, hvor alle er velkomne til de mange forskellige aktiviteter i såvel sognegården som kirke.

Til forskel for de fleste andre kirker i Danmark, er Frederiksborg Slotskirke ikke en åben kirke, men en del af museet ´Frederiksborg Slot´.

Slottet er i sommerhalvåret åbent kl. 10-17 og i vinterhalvåret kl. 11-15. Kirken er åben i forbindelse med kirkelige handlinger. I museets åbningstid kan kirken beses fra galleriet gennem museets indgang.

Det er menighedsrådets holdning, at alle bør have mulighed for at se kirken inden en kirkelig handling forudsat de besøgende udviser respekt for, at de befinder sig i en kirke.

Turister er velkomne til at komme ind i kirken inden højmessen og opholde sig bagest i kirken uden at forstyrre dåbsfamilier og deres gæster. Turister kan også sætte sig på de bageste rækker. Turister kan forlade kirken når den kirkelige handling begynder eller senere, under udvisning af ovennævnte respekt.

Der må tages få oversigtsbilleder af kirken nede fra indgangspartiet, såfremt tjenesten ikke er begyndt, og såfremt det ikke forstyrrer den forestående handling. Når tjenesten er gået i gang, må der IKKE fotograferes.