Menighedsråd 2016-2020

Menighedsrådet består af 10 folkevalgte medlemmer - fredsvalg 2016

4 fødte medlemmer (præsterne) og 1 medarbejderrepræsentant.

De 10 folkevalgte medlemmer

 • Kirsten Carstensen, Formand, Solvej 9, 3400 Hillerød, tlf. 40 20 11 70, mail: kc@kirstenfys.dk
 • Martin Vetter, Næstformand, Slangerupgade 14B 2. th, 3400 Hillerød, mail: deadgiraf@yahoo.dk
 • Steen Clausen, Kontaktperson, Baldersvej 7, 3400 Hillerød, tlf. 22 93 08 75, mail: steen@diapraxis.dk
 • Karen Hansen, Ansvarlig for de frivillige, Rådhusstræde 37, 3400 Hillerød tlf. 48 26 23 01, mail: karenelse1942@gmail.com
 • Preben Dissing, kasserer, Kildedalen 122, 3400 Hillerød, tlf. 2349 5655, mail: prebendissing@gmail.com
 • Brian Pilemann Olsen, Ødamsvej 75, 3400 Hillerød, tlf. 41 67 19 18, mail: Pilemann@gmail.com
 • Lone Henriksen, Hovmosevej 19, Gadevang, 3400 Hillerød, tlf. 48 26 23 25, mail: loh@hillerod.dk
 • Terkel Troels Nielsen, Hovsmedevej 8, 3400 Hillerød, tlf. 48 25 14 30, mail: ttn@ygdrasil.info
 • Niels Horsbøl Eriksen, Ødamsvej 16, 3400 Hillerød, tlf. 28809561, mail: nielshorsboleriksen@gmail.com
 • Arne Lindahl, Stubbevang 3, 3400 Hillerød, tlf. 48 26 93 06, mail: alindahl@image.dk

Medarbejderrepræsentant

Præsterne

 • Jørgen Christensen
 • Christina Falck Christensen
 • Henrik Winther Nielsen
 • Birgitte Grøn

Suppleant