Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder holdes normalt den sidste tirsdag i hver måned i Slotskirkens Hus, Frederiksværksgade 2B, Hillerød.

Møderne er offentlige. Alle er velkomne til at overvære dem (dog behandles personfølsomme sager for lukkede døre).

Dagsordener og referater

Nedenfor kan du se dagsordener og referater fra de enkelte møder: