Præster

Jørgen Christensen

Sognepræst, Kirkebogsførende, Provst

Hillerødholmsallé 5, 3400 HillerødTræffes bedst kl. 11 - 12 (undtagen onsdag), torsdag tillige kl. 16 - 18. 

48 24 90 60 JFC@km.dk

Birgitte Grøn

Sognepræst og leder af skoletjenesten

Frederiksværsgade 2B
3400 Hillerød

26 71 53 73 
BG@km.dk

Henrik Winther Nielsen

Sognepræst

Frederiksværksgade 2B,
3400 Hillerød

Træffes bedst kl. 11-12 (undtagen onsdag), torsdag tillige kl. 16-1848 24 90 53E
HWN@km.dk

Ida Secher

Sognepræst 

Selskovvej 42,
3400 Hillerød

Træffes bedst kl. 11-12 (undtagen onsdag), torsdag tillige kl. 16-18.48 24 90 50
IS@km.dk