Præster

Jørgen Christensen

Sognepræst, Kirkebogsførende, Provst

Hillerødholmsallé 5, 3400 HillerødTræffes bedst kl. 11 - 12 (undtagen onsdag), torsdag tillige kl. 16 - 18. 

Tlf. 48 24 90 60 

JFC@km.dk

Birgitte Grøn

Sognepræst og leder af skoletjenesten

Frederiksværksgade 2B
3400 Hillerød

Tlf. 26 71 53 73 
BG@km.dk

Henrik Winther Nielsen

Sognepræst

Frederiksværksgade 2B,
3400 Hillerød

Træffes bedst kl. 11-12 (undtagen onsdag), torsdag tillige kl. 16-18.

Tlf. 48 24 90 53
HWN@km.dk

Christina Falck Christensen

Sognepræst, vikar for Ida Secher, der har orlov til 1/9 2019. 

Træffes bedst kl. 11-12 (undtagen onsdag) og tillige torsdag kl. 16-18.

Tlf. 20251051

cchr@km.dk