Klokkespil

Frederiksborg Slots klokkespil fra 1886 er Danmarks ældste koncertklokkespil, skænket af brygger J.C. Jacobsen. Instrumentets 28 klokker er støbt af det nu hedengangne  belgiske klokkestøberi Van Aerschodt og monteret bag gitterværket i tårnets lanterne. Bryggerens tanke var, at klokkespillet – sangværket – skulle sættes i forbindelse med tårnuret og spille en salmemelodi hver time.

Dette var en ganske naturlig forlængelse af Chr lV’s ønske tilbage i 1619. Dengang leverede Esajas Compenius’ nevø, Johann Heckelaur,  et sangværk på 16 små klokker, som blev  fornyet i 1633 af kanon-og klokkestøber Felix Fuchs, men sangværket gik tabt i branden i 1859.

Med ønsket om at genetablere fordums herligheder engagerede bryggeren tidens allerstørste kapaciteter, komponist Niels W. Gade, tårnursfabrikant Bertram Larsen og arkitekt Ferdinand Meldahl til at få udført den krævende opgave. Klokkespillet lød første gang i oktober 1891, men der skulle dog gå adskillige dramatiske år med opslidende forhandlinger,  eksperimenter og forbedringer før det lykkedes at få installeret et nogenlunde velfungerende klokkespil med trådføring til både udvendige hamre for automatisk spil fra en messingtromle og manuel betjening via et håndklaviatur.

I 2005 er en omfattende restaurering af instrumentet foretaget af klokkestøberiet Royal Eijsbouts i Holland i samarbejde med fa. Thubalka, Vejle. Det hollandske firma, som har specialiseret sig i restaureringer,  har sørget for at klokkerne blev renstemt og det gamle håndklaviatur  erstattet af et helt nyt stokklaviatur.

Den originale spilletromle fra Bertram Larsens værksted er stadig på sin plads med sit faste repertoire på 6 salmemelodier (Gud efter dig jeg længes – Vor Gud han er så fast en borg – Befal du dine veje – Lover den Herre – Dejlig er jorden – Jeg vil din pris udsjunge), som lyder en gang i timen i sommerhalvåret.

Klokkenisten spiller promenadekoncerter to gange om ugen fra pinse til udgangen af september samt ved markering af udstillingsåbninger, kirkekoncerter og offentlige begivenheder.