Klokker

af Palle Vejre

Ved branden på Frederiksborg Slot i 1859 var der i klokketårnet fem kirkeklokker og et klokkespil - ganske som nu. Både kirkeklokker og klokkespil var opsat af Christian IV. Timeslagsklokken blev omstøbt i 1896, men ellers hænger de, som de blev ophængt i 1863.

To af kirkeklokkerne var støbt i 1512 og havde tidligere hængt i Frederik II's kirke på slottet. De tre andre klokker havde Christian IV ladet støbe til sit nye slot.

Alle fem klokker gik til ved branden, da tårnet brød sammen, og klokkerne styrtede til jorden og smeltede i varmen fra flammerne.

Men allerede i 1863 skænkede brygger J.C.Jacobsen Slotskirken fem nye kirkeklokker, som hænger den dag i dag. De er alle støbt i Frederiksværk og bærer inskription:  

"Støbt i Anker Heegaards Etablissement 
på Frederiksværk ved I. Krog i 1863".

Øvrige inskriptioner er forfattet af H.C.Andersen og Carl Ploug i samarbejde med J.J.A. Worsaae og lyder således:

"Den hedeste Lue har ingen Magt, 
hvor Husets Grundsten i Gudsfrygt er lagt."

...og...

"Kongen og Folket i Fromhed paany
Kirken lod bygge og taarbe mod Sky. 
Thi er det med Tak til Gud hver Gang, 
Jeg atter kalder til Bøn og Sang."

...og...

"Ilden som smelted Klokker og styrtet Taarne ned
prøvede Danekongens og Folkets Kærlighed."

...og...

"Beskærm o Gud ved din Naade stærk, 
det her er fuldbragt Enighed Værk."

...og på timeslagsklokken: 

"Danmarks Konge og hans Folk lod mig støbe til det gjenrejste Frederiksborg Aar 1862. 

I Luerne nedsank til Danmarks Sorg med Tårne og Klokker den stolte Borg. 

Af Ilden igjenfødt minder min Røst, hver Time om Herren, om Sorg og Trøst." 

Ringeklokkerne er vuggeophængt, således at man trækker dem vandret. Normalt trækkes kirkeklokker ellers lodret. Man kan læse om Slotskirkens ringerlaug her.

Klokke SYD kan sammen med klokke NORD betjenes fra indre slotsgård ved hjælp af wire-træk.

Der kimes med ibenholt-hamre fremstillet efter originale tegninger og eftergøringer af Museets snedkerværksted ved daværende leder Peter Moos.

Timeslag hver hele time på timeslagsklokken. Kvarterslag på klokke SYD og LILLE. Disse slag styres fra tårnurets mekaniske urværk, placeret på etagen under klokke-etagen.

Selve urværket er et "ugeværk" - d.v.s. at det bliver trukket én gang om ugen.