Du er her: 

Frederiksborg Sognekor

Sognekoret er Frederiksborg Slotskirkes studiekor

Koret er for alle, som interesserer sig for at udføre den seriøse musik fra det klassiske flerstemmige korrepertoire, både til akkompagnement og á cappella.

Korets øveaften er mandag kl. 18.50-20.50 i sangsalen på 1. etage i Frederiksborg sognegård, Frederiksværksgade 2B, Hillerød.

Vi synger koncert i slotskirken to gange årligt og indgår ellers ved forskellige arrangementer i slottets regi.

Optagelse kræver ingen forudsætninger. Der holdes ikke optagelsesprøve, og korsangerne består både af nodelæsere og folk, der klarer sig på øret. Vi øver, til vi kan værkerne, og supplerer evt. korprøverne i fornødent omfang med stemmecafé op til koncerter.

Koret er åbent for nye sangere ved sæsonstart i september og januar.

Ledelse: Organist Ulla Handler.

Frederiksborg Sognekor ved sæsonafslutning i foråret, 2016.