Andersenorglet

Orglet er bygget i 1972 af Poul Gerhard Andersen bag 1864 facaden, som nu har fået klingende piber fra hovedværkets principal 8’ og oktav 4’. Orgelbyggeren har på væsentlige punkter ladet sig inspirere af det oprindelige renaissanceorgel. Hovedværkets cylindriske blokfløjte 8’, et typisk men nu sjældent renaissanceregister, er rekonstrueret efter den ret nøje beskrivelse, som Andreas Reuter i 1836 gav i sin rapport om Maas/Lorentz orglet i anledning af en hovedistandsættelse.

Til det gamle er føjet elementer af nyere dato, således at orglet har gode muligheder for også at yde senere tiders orgelmusik retfærdighed.

Orglet har 38 stemmer fordelt på hovedværk, positiv, récit og pedal. Positiv og récit er anbragt i samme svellehus bag hovedværk og pedal, og de to værker kan spilles som et samlet værk fra 4. manual. Spillebordet er anbragt bag orglet.

Mindre udvidelse og omdisponering samt omintonation er foretaget etapevis 1996-2001 af P. G. Andersen og Bruhn ved Paul Hansen.

HovedværkPositivRécitPedal
Principal 8'Principal 8'Gedakt 16'Subbas 16’
Blokfløjte 8'Gedakt 8'Gamba 8'Principal 8’
Oktav 4'Oktav 4'Voce celeste 8'Gedakt 8’
Dækfløjte 4'Kobbelfløjte 4'Rørfløjte 8'Quint 5 1/3’
Rørquint 2 2/3'Oktav 2'Fløjte 4'Oktav 4’
Oktav 2'Quint 1 1/3'Sesquialtera IIQuartian II
Terz 1 3/5'Oktav 1'Fløjte 2'Fagot 16’
Mixtur VScharf IVMixtur IVTrompet 8’
Trompet 16'Skalmeje 16'Obo 8' 
Trompet 8'Krumhorn 8'Clairon 4' 
 

Omfang: C-g3, C-f1.

Normalkopler samt koblingsmanual (IV) for POS og RÈC. Fælles svelle for POS og RÈC. Tremulanter for POS og RÉC.
Mekanisk traktur og registratur. Sløjfevindlader.

Andersenorglet er slotskirkens hovedinstrument og bruges til alle gudstjenester. Desuden er Andersenorglet det altdominerende koncertinstrument ved sommerkoncerter og øvrige koncerter i slotskirken.