Compeniusorglet

Det historiske orgel stod færdigt i 1610, bygget af Esaias Compenius for hertug Heinrich Julius af Braunschweig-Wolfenbüttel, som var gift med en søster til Christian IV. Efter hertugens død skænkede hans enke orglet til Christian IV, som lod det opstille i Frederiksborg Slotskirke i 1617, samme år, som kirken blev indviet.

Esaias Compenius bragte selv sit orgel til Danmark og døde formentlig under sit ophold her. Compeniusorglet har 1001 piber, alle udført i ædle træsorter. Orglets udsmykning i sølv, elfenben og ibenholt er enestående, og dets teknisk/musikalske opbygning røber Compenius som en usædvanlig mester i sit fag. Hertugens kapelmester Michael Praetorius, der er kendt i musikhistorien som en særdeles kyndig musiker både i teori og praksis, har sikkert sat et vist præg på orglet. Den første beskrivelse af orglet stammer fra hans hånd (Syntagma Musicum 1619).

Orglet har 27 stemmer fordelt på 2 manualværker og pedal. Stemningen er den originale middeltonestemning, som specielt i ældre musik klinger renere end den i dag almindelige stemning. Tonehøjden er en halv tone over den nutidige kammertone. Luftforsyningen sker ved hjælp af fire manuelt betjente kilebælge.

Compeniusorglet er både i det ydre og det indre bevaret i originalstand. Orglets bælge er restaureret 1981-82 af Th. Frobenius og Sønner. Orgelværket er restaureret etapevis i årene 1985-92 af Mads Kjersgaard, indledningsvis i samarbejde med Jürgen Ahrend. Orgelhusene er restaureret 1987-88 på Frederiksborgmuseets Møbelkonserveringsværksted ved Peder Moos.

OverværkPositivPedal
Gross Principal 8'QuintaDehna 8'GedactFlöiten Bass 16'
Gross Gedact Flöite 8'GedactFlöite 4'GemsHorn Bass 8'
Klein PrinciPal 4'GemsHorn 2'QuintaDehn Bass 8'
GemsHorn 4'NaSatt 1 1/2'QuerFlöiten Bass 4'
NachtHorn 4'Zimbel INachtHorn Bass 2'
PlockFlöite 4'Principal Discant Cantus 4' (fra f)PaurFlöiten Bass 1'
Gedact-Quint 3'BlockFlöite Cantus 4' (fra f)Sordunen Bass 16'
Kleine Flöite 2'KrumbHorn 8'Dolzian Bass 8'
R.Rancket 16'Klein Regal 4'Regal Bass 4'
 
 

Ovenstående navneformer ifølge forslag fra Mads Kjersgaard.
De fremhævede bogstaver henviser til registerhåndtagenes indgraverede forkortelser.

Omfang
CDEFGA - c3, CDEFGA - d1. Koppel: POS-OV (ved kobling aflåses tangenterne i POS) Fælles tremulant for OV/POS og PED (rekonstruktion 1990). Sækkepibe (3 ranketpiber) og Kleinhümlichen (3 regalpiber) med afstillerknap for hver enkelt pibe og fælles spærreventil. Tromme (dobbeltpibe, sandsynligvis 1693). Temperering: middeltonestemning. Tonehøjde: a 1 = 468 Hz ved ca. 20 gr. C. Todelt bælganlæg: 2 kilebælge for manualværkerne og 2 for pedal; afdelingernes kan forbindes via en spærreventil (elektrisk centrifugalblæser forefindes ikke). Mekanisk traktur og registratur, sløjfevindlader.

Compenius-orglet demonstreres hver torsdag året rundt kl. 13.30-14.00.  Billet til Frederiksborgmuseet giver adgang. Desuden spilles der på Compeniusorglet ved en stor del af sommerkoncerterne og øvrige koncerter i Slotskirken.