Litteratur om orgler

De med * mærkede titler omhandler Compenius-orglet.

*Mads Kjersgaard, Thomas Lynby, Sven-Ingvart Mikkelsen m.fl.: The Compenius Organ / Compenius-orglet (2012), 213 sider + DVD.

P.-G. Andersen m. fl.: Tekstbilag til grammofonplade i serien Orgues Historiques, Saint-Michel de Provence, Basses-Alpes.

*Emilius Bangert: Compenius-orglet på Frederiksborg Slot, Organist-bladet 1938/6 A.

*Louis Bobé: Det historiske Orgel på Frederiksborg Slot; Fra Arkiv og Museum 2, 1903-1905, side 383f.

*Poul Eller: Compenius-orgelets historie; Dansk Årbog for musikforskning XVII (1986), 1989, s. 7ff.

*Per Kynne Frandsen: Compeniusorglet i Frederiksborg Slotskirke, CHMbladet 2/1985.

*Samme: Compeniusorglets restaurering II; Orglet 1-2/1988, s. 60.

*Samme: Middelalderlige pergamenter og husholdningsredskaber i et gammelt orgel. Fund i Compeniusorglets bælgeværk; Carlsbergfondet/Frederiksborgmuseet/Ny Carlsbergsfondet: Årsskrift 1983, s. 98ff.; teksten gengivet i Dansk Orgelaarbog 1983-1984, s. 98ff.

*Samme: Restaureringen af Compeniusorglet, Orglet 1/1987, s. 52f.

*Niels Friis:Orgelbygger-Notater om Compenius-Orglet; Organist-bladet 1964, s. 2ff.

Samme: Orgelbygning i Danmark, 2. udgave 1971, s. 11, 14, 16, 19, 24ff, 42, 44, 140.

Samme: Det sidste danske renæssanceorgel; Nordisk Musikkultur 2/1955, s. 55ff.

*Angul Hammerich: Et historisk orgel på Frederiksborg Slot; Tidsskrift for Kunstindustri 2. rk., III, hft. 1, 1897, s. 1ff.; reprint 1981.

*Mads Kjersgaard: Compeniusorglet og slotsorglet i Gröningen; Orglet 1/1990, s.13ff.

*Samme: En ny hilsen fra Compenius; Orglet 1-2/1988, s.60ff.

*Jens Laumann: Compeniusorglet i Frederiksborg Slotskirke, 1955. 

Samme: Orgelerne i Frederiksborg Slotskirke, 1947.

*Werner Lottermoser: Akustische Untersuchungen der Compenius-Orgel im Frederiksborg Schlosse bei Kopenhagen; Archiv für Musikwissenschaft XV, 1958, s. 113ff.

*Michael Praetorius: Syntagma musicum II, De Organographia, Wolfenbüttel 1619, reprint Kassel 1958, s. 138f., 141f., 189.

*Jørgen Raasted og Chr. Gorm Tortzen: Psalterium Compenianum: Inge og Søren giversen (red.): Kunsten og kaldet. Festskrift til biskop Johannes Johansen 4. marts 1990, 1990 s. 165ff.

*Thekla Schneider: Die Orgelbauerfamilie Compenius, AfMw II, Leipzig 1937, reprint ISO-Information 1976-1978.

*Harald Vogel: Beiblatt zu Portrait einer Fürstlichen Orgel (grammofonplade Organa ORA 3002).

*Danmarks Kirker, Frederiksborg amt, bind 3, s. 1852ff., bind 4, side 2807f