Marcussenorglet

Orglet er bygget 1863/64 af Marcussen og Søn som erstatning for Maas/Lorentz orglet fra 1616, der blev ødelagt ved en brand i 1859. Komponisterne Hartmann og Gade var rådgivere ved orglets tekniske og klanglige udformning. Flere detaljer bærer præg af særlig kvalitet: vindlader i mahognitræ og metalpiber i en legering af højere lødighed end sædvanligt. Spillebordspartiet fremtræder specielt smukt med billedskærerarbejder og perlemorsintarsia.

Orglets facade mod kirkerummet blev udformet som en kopi af Maas/Lorentz orglets overdådige facade, mens selve orgelværket blev bygget i tidens stil med traditionel klassisk mekanik og klanglige ressourcer først og fremmest til udførelse af den tidlige romantiske musik.

I forbindelse med bygningen af Andersen orglet i 1972 og for at give plads til dette, blev Marcussen orglet rykket tilbage på pulpiturgulvet. Orglet har 25 stemmer fordelt på hovedværk, præluderværk og pedal.

I 2001 fjernedes det svelleværk, som blev tilbygget i 1940-erne. Orglet gennemgik en grundig restaurering og originaldispositionen er retableret. Arbejdet blev udført af Marcussen og Søn ved Jens Christensen.

Detaljer ved spillebord er restaureret på Frederiksborgmuseets Møbelkonserveringsværksted ved Teis Dich Abrahamsen.

HovedværkPræluderværkPedalværk
Bordun 16'Gedakt 16'Subbas 16'
Principal 8'Violinprincipal 8'Principal 8'
Salicional 8'Fugara 8'Fiolonsel 8'
Flauto major 8'Flauto amabile 8'Gedakt 8'
Gedakt 8'Rørfløjte 8'Oktav 4´
Oktav 4'Gambetta 4'Basun 16'
Gemshorn 4'Fløjte 4' 
Nasat 2 2/3'Euphonia 8' 
Oktav 2'  
Cornet III-IV  
Trompet 8'  
 
 

Omfang: C-f3, C-d1.

Kobler: PRÆL. V - HV, HV-P.

Mekanisk traktur og registratur. Sløjfevindlader.

Marcussenorglet benyttes ved en stor del af sommerkoncerterne og øvrige koncerter i slotskirken.